• Yoga, health and beyond
  • (+961) 70 628426

إشوبنشد – إيشا أوبانيشاد

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

īśāvāsyamidaṃ sarvaṃ yatkiñca jagatyāṃ jagat |
tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasyasviddhanam ||

 المطلق يتخلل كل ما هو متغير في هذا العالم الفاني. بهذا الزهد دعّم نفسك. لا تشته ثروة أحد.

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समाः
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे…

kurvanneveha karmāṇi jijīviṣet sataṃ samāḥ
evaṃ tvayi nānyatheto’sti na karma lipyate nare…

قد يرغب المرء في هذا العالم أن يعيش مئة سنة ولكنه لا يعيش إلا بالعمل. لا يمكن للانسان أن يتحرر بأي طريقة من أثار العمل.

असुर्य नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

asurya nāma te lokā andhena tamasāvṛtāḥ |
tāṃste pretyābhigacchanti ye ke cātmahano janāḥ ||

إلى العالم اللانوراني، عالم الأرواح السفلية المحاط بالظلام الدامس ينتقل حقاً أولئك الذين يقتلون الذات.

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन्पूर्वमर्षत् ।
तद्धावतोऽन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नापो मातरिश्वा दधाति ॥

anejadekaṃ manaso javīyo nainaddevāpnuvanpūrvamarṣat |
taddhāvato’nyānnatyeti tiṣṭhat tasminnāpo mātariśvā dadhāti ||

الذات واحد. هو لا يتحرك ولكنه أسرع من الفكر. وبما أنه أسرع فإن الحواس لا تدركه. هو دائماً مستقر لكنه يسبق كل شيء. بوجوده فقط تصبح الطاقة الكونية قادرة على إعالة حركة كل الكائنات الحية.

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥

tadejati tannaijati taddūre tadvantike |
tadantarasya sarvasya tadu sarvasyāsya bāhyataḥ ||

إنه يتحرك ولا يتحرك. إنه بعيد لكنه قريب جداً. إنه داخل كل ما هو موجود لكنه خارجه.

यस्तु सर्वानि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विजुगुप्सते ॥

yastu sarvāni bhūtānyātmanyevānupaśyati |
sarvabhūteṣu cātmāna tato na vijugupsate ||

إن الحكيم الذي يدرك أن الكائنات جميعاً ليست إلا ذاته، وأن ذاته هو ذات الكائنات جميعاً لا يكره أحداً.

यस्मिन्सर्वानि भूतानन्यात्मैवभुद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

yasminsarvāni bhūtānanyātmaivabhudvijānataḥ |
tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvamanupaśyataḥ ||

أي وهم وأي أسى يمكن أن يحيق بحكيم يدرك وحدة الوجود جميعاً عبر إدراكه أن الكائنات كلها ليست إلا ذاته.

स पर्यागच्छुक्रकायमव्रणस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषि परिभूः स्वयम्भूर्यथातथ्यतोऽर्थान्
व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

sa paryāgacchukrakāyamavraṇasnāviraṃ śuddhamapāpaviddham |
kavirmanīṣi paribhūḥ svayambhūryathātathyato’rthān
vyadadhācchāśvatībhyaḥ samābhyaḥ ||

هو الموجود بذاته، الأحد الموجود في كل مكان، الطاهر الذي لا جسد له، الخالي من الدنس، الذي لا جثمان له، القدوس الذي لم تلوثه خطيئة. يرى كل شيء ويحيط به علماً ويتخلل كل شيء، هو الأحد. هو الذي خص القوى الكونية بأدوارها.

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥

andhaṃ tamaḥ praviśanti ye’vidyāmupāsate |
tato bhūya iva te tamo ya u vidyāyāṃ ratāḥ ||

إلى الظلمات الدامسة يذهب أولئك الذين يعبدون الجهل، وإلى ظلام أشد سواداً يذهب أولئك الذين يسعدون بالمعرفة.

अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया ।
इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे ॥

anyadevāhurvidyayā anyadāhuravidyayā |
iti śuśruma dhīrāṇāṃ yenastadvicacakṣire ||

إحدى النتيجتين تنال بالمعرفة، والأخرى تنال بالجهل بحسب ما يقولون. هذا ما سمعناه من الحكماء الذين شرحوا لنا.

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभ्य सह ।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वाऽमृतमश्नुते ॥

vidyāṃ cāvidyāṃ ca yastadvedobhya saha |
avidyayā mṛtyuṃ tīrtvā’mṛtamaśnute ||

أما الذي يحيط بالمعرفة والجهل معاَ فهو يتغلب على الموت بواسطة الجهل ويختبر الخلود بواسطة المعرفة.

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः ॥

andhaṃ tamaḥ praviśanti ye’sambhūtimupāsate |
tato bhūya iva te tamo ya u sambhūtyā ratāḥ ||

إلى الظلمات العميقة يدخل أولئك الذين يعبدون الصيرورة. وإلى ظلمات أكثر عمقاً يدخل أولئك الذين يعبدون الكينونة.

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् ।
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥

anyadevāhuḥ sambhavādanyadāhurasambhavāt |
iti śuśruma dhīrāṇāṃ ye nastadvicacakṣire ||

إحدى النتيجتين تنال عن طريق الكينونة وأخرى تنال عن طريق الصيرورة. هذا ما سمعناه من الحكاء الذين علمونا.

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

hiraṇmayena pātreṇa satyasyāpihitaṃ mukham |
tattvaṃ pūṣannapāvṛṇu satyadharmāya dṛṣṭaye ||

خلف حجاب القرص الذهبي يختبئ وجه الحقيقة. أرجوك أزل الحجاب يا مغذي العالم، حتى أراك، أنا الذي كرس نفسه للحقيقة.

पूषन्नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य
व्यूह रश्मीन् समूह ।
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥

pūṣannekarṣe yamasūrya prājāpatya
vyūha raśmīn samūha |
tejo yatte rūpaṃ kalyāṇatamaṃ tatte paśyāmi
yo’sāvasau puruṣaḥ so’hamasmi ||

أيها المغذي، المسافر وحيداً في السموات، أيها الضابط الكل، أيها الشمس وليد براجاباتي (المطلق)، ازل أشعتك واحسر ضياءك حتى أستطيع أن أرى ما هو حقاً قدسك المنير، شخص ذاتك الذي هو ذاتي.

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ।
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥

vāyuranilamamṛtamathedaṃ bhasmāntaṃ śarīram |
oṃ krato smara kṛtaṃ smara krato smara kṛtaṃ smara ||

فليعد النفس إلى البرانا الخالدة، وليعد الجسد إلى الرماد. أوم، أيها الفكر تذكر الأعمال، تذكر!

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥

agne naya supathā rāye asmān
viśvāni deva vayunāni vidvān |
yuyodhyasmajjuhurāṇameno
bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema ||

أيها الإله المتوهج (أغني) قدنا عبر طريق اليسر. أنت تعرف أعمالنا. أيها السيد، دمر الخطيئة المخاتلة فينا. نمجدك في كلماتنا من جديد وجديد.

Share